در صورتی که برای اولین بار وارد سامانه می‌شوید نام کاربری و کلمه عبور کد ملی شما است.
راهنمای تصویری